---
SELECT `cmentarze_pochowani`.*, `cmentarze_groby`.`IDcmentarz`, `cmentarze_groby`.`sektor`, `cmentarze_groby`.`rzad`, `cmentarze_groby`.`kwatera`, `cmentarze_groby`.`nr_ewidencji`, `cmentarze_groby`.`data_op_d`, `cmentarze_groby`.`data_op_m`, `cmentarze_groby`.`data_op_y`, `cmentarze_groby`.`kontakt_imie`, `cmentarze_groby`.`kontakt_nazwisko`, `cmentarze_groby`.`kontakt_email`, `cmentarze_groby`.`kontakt_telefon`, `cmentarze_groby`.`uwagi`, `cmentarze_groby`.`lat`, `cmentarze_groby`.`lng`, `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu`, `cmentarze_groby`.`prosba_kontakt`, `cmentarze_typy_grobu`.`nazwa` AS 'nazwa_typ_grobu' FROM `cmentarze_pochowani` LEFT JOIN `cmentarze_groby` ON `cmentarze_groby`.`ID` = `cmentarze_pochowani`.`IDgrob` LEFT JOIN `cmentarze_typy_grobu` ON `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu` = `cmentarze_typy_grobu`.`ID` WHERE `cmentarze_groby`.`IDcmentarz` = 1 AND `data_sm_m` = '06' AND `data_sm_d` BETWEEN '18' AND '25' ORDER BY `data_sm_d` ASC, `data_sm_m` ASC, `data_sm_y` ASC LIMIT 18;
---

---
SELECT `cmentarze_pochowani`.*, `cmentarze_groby`.`IDcmentarz`, `cmentarze_groby`.`sektor`, `cmentarze_groby`.`rzad`, `cmentarze_groby`.`kwatera`, `cmentarze_groby`.`nr_ewidencji`, `cmentarze_groby`.`data_op_d`, `cmentarze_groby`.`data_op_m`, `cmentarze_groby`.`data_op_y`, `cmentarze_groby`.`kontakt_imie`, `cmentarze_groby`.`kontakt_nazwisko`, `cmentarze_groby`.`kontakt_email`, `cmentarze_groby`.`kontakt_telefon`, `cmentarze_groby`.`uwagi`, `cmentarze_groby`.`lat`, `cmentarze_groby`.`lng`, `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu`, `cmentarze_groby`.`prosba_kontakt`, `cmentarze_typy_grobu`.`nazwa` AS 'nazwa_typ_grobu' FROM `cmentarze_pochowani` LEFT JOIN `cmentarze_groby` ON `cmentarze_groby`.`ID` = `cmentarze_pochowani`.`IDgrob` LEFT JOIN `cmentarze_typy_grobu` ON `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu` = `cmentarze_typy_grobu`.`ID` WHERE `cmentarze_groby`.`IDcmentarz` = 1 AND STR_TO_DATE( CONCAT(data_op_y, '-', data_op_m, '-', data_op_d), '%Y-%m-%d') < '2018-07-18' ORDER BY `data_op_y` DESC,`data_op_m` DESC,`data_op_d` DESC LIMIT 0,15;
---

Parafia Piekary Slaskie - Brzozowice - Kamien

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Marta

Szewczyk

29 rocznica

1989-06-18

Marcin

Cebulski

8 rocznica

2010-06-18

Andrzej

Klimek

28 rocznica

1990-06-19

Berta

Gdawiec

17 rocznica

2001-06-19

Gerard

Sobański

7 rocznica

2011-06-19

Teresa

Sztybrych

1 rocznica

2017-06-19

Michał

Kukułka

21 rocznica

1997-06-20

Eugeniusz

Kozioł

11 rocznica

2007-06-20

Rozalia

Flak

5 rocznica

2013-06-20

Anna

Biedroń

23 rocznica

1995-06-21

Tekla

Tobór

17 rocznica

2001-06-21

Hubert

Ludyga

2 rocznica

2016-06-21

Piotr

Rost

2 rocznica

2016-06-21

Mikołaj

Bekus

20 rocznica

1998-06-22

Krystyna

Rost

15 rocznica

2003-06-22

Hildegarda

Janik

31 rocznica

1987-06-23

Rudolf

Gajdzik

21 rocznica

1997-06-23

Gizela

Rozmus

13 rocznica

2005-06-23

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:Data śmierci:Status:Lokalizacja
Gorzawska Róża31.05.1975
Franielczyk Michał31.01.1971
Franielczyk Anna22.10.1978
Owczarek Róża29.04.1988
Dzienniak Klaudia04.07.1998
Owczarek Józefa21.08.1976
Trefon Gertruda03.12.1994
Pelka Marta19.09.1970
Wójcik Jan05.06.1977
Smyła Ludwik15.07.1974
Kowol Franciszek06.12.1985
Karol Radwański03.04.1990
Maselik Anna10.04.1978
Kucza Ernest04.11.1968
Adamczyk Róża15.04.1991

Wszystko w porządkuProśba o kontakt z kancelarią parafialnąProśba o pilny kontakt z kancelarią parafialną

System zarządzania cmentarzem autorstwa Strony i serwisy  internetowe Katowice
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.