---
SELECT `cmentarze_pochowani`.*, `cmentarze_groby`.`IDcmentarz`, `cmentarze_groby`.`sektor`, `cmentarze_groby`.`rzad`, `cmentarze_groby`.`kwatera`, `cmentarze_groby`.`nr_ewidencji`, `cmentarze_groby`.`data_op_d`, `cmentarze_groby`.`data_op_m`, `cmentarze_groby`.`data_op_y`, `cmentarze_groby`.`kontakt_imie`, `cmentarze_groby`.`kontakt_nazwisko`, `cmentarze_groby`.`kontakt_email`, `cmentarze_groby`.`kontakt_telefon`, `cmentarze_groby`.`uwagi`, `cmentarze_groby`.`lat`, `cmentarze_groby`.`lng`, `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu`, `cmentarze_groby`.`prosba_kontakt`, `cmentarze_typy_grobu`.`nazwa` AS 'nazwa_typ_grobu' FROM `cmentarze_pochowani` LEFT JOIN `cmentarze_groby` ON `cmentarze_groby`.`ID` = `cmentarze_pochowani`.`IDgrob` LEFT JOIN `cmentarze_typy_grobu` ON `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu` = `cmentarze_typy_grobu`.`ID` WHERE `cmentarze_groby`.`IDcmentarz` = 1 AND `data_sm_m` = '06' AND `data_sm_d` BETWEEN '18' AND '25' ORDER BY `data_sm_d` ASC, `data_sm_m` ASC, `data_sm_y` ASC LIMIT 18;
---

---
SELECT `cmentarze_pochowani`.*, `cmentarze_groby`.`IDcmentarz`, `cmentarze_groby`.`sektor`, `cmentarze_groby`.`rzad`, `cmentarze_groby`.`kwatera`, `cmentarze_groby`.`nr_ewidencji`, `cmentarze_groby`.`data_op_d`, `cmentarze_groby`.`data_op_m`, `cmentarze_groby`.`data_op_y`, `cmentarze_groby`.`kontakt_imie`, `cmentarze_groby`.`kontakt_nazwisko`, `cmentarze_groby`.`kontakt_email`, `cmentarze_groby`.`kontakt_telefon`, `cmentarze_groby`.`uwagi`, `cmentarze_groby`.`lat`, `cmentarze_groby`.`lng`, `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu`, `cmentarze_groby`.`prosba_kontakt`, `cmentarze_typy_grobu`.`nazwa` AS 'nazwa_typ_grobu' FROM `cmentarze_pochowani` LEFT JOIN `cmentarze_groby` ON `cmentarze_groby`.`ID` = `cmentarze_pochowani`.`IDgrob` LEFT JOIN `cmentarze_typy_grobu` ON `cmentarze_groby`.`IDtyp_grobu` = `cmentarze_typy_grobu`.`ID` WHERE `cmentarze_groby`.`IDcmentarz` = 1 AND STR_TO_DATE( CONCAT(data_op_y, '-', data_op_m, '-', data_op_d), '%Y-%m-%d') < '2018-07-18' ORDER BY `data_op_y` DESC,`data_op_m` DESC,`data_op_d` DESC LIMIT 60,15;
---

Parafia Piekary Slaskie - Brzozowice - Kamien

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Marta

Szewczyk

29 rocznica

1989-06-18

Marcin

Cebulski

8 rocznica

2010-06-18

Andrzej

Klimek

28 rocznica

1990-06-19

Berta

Gdawiec

17 rocznica

2001-06-19

Gerard

Sobański

7 rocznica

2011-06-19

Teresa

Sztybrych

1 rocznica

2017-06-19

Michał

Kukułka

21 rocznica

1997-06-20

Eugeniusz

Kozioł

11 rocznica

2007-06-20

Rozalia

Flak

5 rocznica

2013-06-20

Anna

Biedroń

23 rocznica

1995-06-21

Tekla

Tobór

17 rocznica

2001-06-21

Hubert

Ludyga

2 rocznica

2016-06-21

Piotr

Rost

2 rocznica

2016-06-21

Mikołaj

Bekus

20 rocznica

1998-06-22

Krystyna

Rost

15 rocznica

2003-06-22

Hildegarda

Janik

31 rocznica

1987-06-23

Rudolf

Gajdzik

21 rocznica

1997-06-23

Gizela

Rozmus

13 rocznica

2005-06-23

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:Data śmierci:Status:Lokalizacja
Opara Jan07.06.1975
Ira Stanisław13.06.1995
Krupa Cecylia04.07.1994
Sieja Monika16.06.1993
Kubik Anna15.06.2012
Witak Ludwik15.05.1987
Mikołajczak Agnieszka28.01.1983
Hanzel Wiktoria06.01.1990
Faber Gertruda09.03.1980
Migdalski Emil08.02.2011
Wrona Adaś21.05.1990
Król Zofia09.06.2010
Krupa Józef23.02.1983

Wszystko w porządkuProśba o kontakt z kancelarią parafialnąProśba o pilny kontakt z kancelarią parafialną

System zarządzania cmentarzem autorstwa Strony i serwisy  internetowe Katowice
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.