22

O naszej wspólnocie

Witamy na stronie Ministrantów Parafii Demonstracyjnej!

 

 

Z reguły, słysząc słowo ministrant, wyobrażamy sobie małego chłopca, ubranego w czerwony strój z białą komżą lub w albę, krążącego wokół ołtarza, dzwoniącego w odpowiednich momentach Mszy Świętej. Tymczasem obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Są ministrantami, lektorami, kantorami.
 

Ministrante z języka łacińskiego znaczy służyć. Dlatego też ministrant to osoba usługująca kapłanowi podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Można więc powiedzieć, że każdy ministrant służy człowiekowi. Jednak nie do końca tak jest, bo posługa ministranta jest przede wszystkim służbą dla samego Boga.

 

Pierwsi ministranci pojawili się wtedy, gdy pojawiło się pierwsze nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Tak powstawała Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42