Parafialna Rada Duszpasterska

"Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga."

 

Christifideles laici, 55

 

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

W naszej parafii Parafialną Radę stanowi około 27 osób, ale każdy, kto chce przekazać jakieś swoje dobre myśli, rady, pomysły czy chce w jakikolwiek sposób przyjść ze swoją pomocą, aby nasza parafia dynamicznie się rozwijała, aby była wspaniałą wspólnotą wspólnot a zarazem jedną wielką Bożą Rodziną może przyjść na ogłaszane spotkanie Rady Duszpasterskiej.  Swoje spotkania Parafialna Rada Duszpasterska ma kilka razy w ciągu roku i są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.