Nekrologi

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH PARAFIAN

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Adam

Monk

1930-01-01

2016-11-14

Kamil

Drozda

1992-09-15

2016-11-11

Konstanty

Mielczyk

1976-10-19

2016-10-24

Jakub

Szopa

1975-09-01

2016-08-31

Alfred

Mak

1949-08-16

2016-06-19

Grzegorz

Karl

1965-04-22

2016-05-10

Michał

Grześ

1971-04-12

2016-04-18

Ryszard

Mały

2016-09-20

2016-03-29

Joanna

Garncarz

1977-06-20

2016-03-07

Kinga

Rak

1984-02-29

2016-02-29

Jan

Sendecki

1928-06-15

2016-02-13

Józef

Kamiński

1923-04-01

2016-01-29

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.