Nekrologi

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH PARAFIAN

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Michał

Trąba

1972-09-06

2017-12-04

Immanuel

Kant

1949-01-01

2017-11-07

Radosław

Cimoszewski

1981-03-18

2017-11-01

Anna

Barcik

1964-03-17

2017-09-16

Aleksander

Mikołajczuk

1982-11-02

2017-08-17

Karolina

Grzyb

1958-04-18

2017-08-12

Grażyna

Miłosz

1966-04-20

2017-08-12

Ewelina

Kawa

1967-03-16

2017-06-29

Janina

Czyż

1976-10-05

2017-05-07

Klaudiusz

Zagroda

1953-10-06

2017-05-01

Barbara

Mickiewicz

1960-07-29

2017-02-19

Jan

Kowalski

1998-11-04

2017-01-01

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.