Nekrologi

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH PARAFIAN

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Karol

Czeczota

1967-09-21

2019-06-02

Anna

Przybylska

1971-07-06

2019-05-23

Łukasz

Wiśniewski

1992-02-11

2019-05-05

Andrzej

Gierkowski

1954-06-10

2019-05-02

Adam

Brąz

2003-01-01

2019-04-25

Danuta

Jastrzębska

1954-09-08

2019-04-08

Jerzy

Michalski

1990-04-16

2019-03-05

Alicja

Maślak

1989-08-22

2019-02-26

Marcin

Zięba

1962-11-12

2019-02-19

Adam

Nowak

2019-02-21

2019-02-16

Wiktoria

Mucha

1963-09-05

2019-01-30

Michalina

Kasprzyk

1980-11-02

2019-01-22

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.